Carabanchel 34

 

Residencial

Madrid, España

2011

El març del 2006, l'Empresa Municipal de l'Habitatge i el Sòl de Madrid (EMVS) va convocar un concurs restringit d'idees arquitectòniques com a primer pas per a la construcció d'un edifici «demostrador», en el context de l'estratègia marcada pel Projecte Integrat R+D+i Manubuild, amb finançament de la Comissió Europea a través del 6è Programa Marc.

L'objectiu d'aquest concurs, en què van participar diferents equips europeus, va ser obtenir propostes d'alt nivell arquitectònic sobre nous tipus edificatoris -en l'àmbit de la climatologia i la cultura mediterranis-, amb aplicació de sistemes constructius industrialitzats, oberts i sostenibles, de manera que les idees seleccionades constitueixen el punt de partida conceptual per a l'edifici que l'EMVS tenia previst fer a Madrid com a demostrador de la investigació.

La proposta pretén superar les inèrcies que tradicionalment han llastat la construcció a Espanya. Aquest model ha estat determinat darrerament per un còmode desenvolupament quantitatiu fundat en la promoció immobiliària oportunista, amb el resultat que la nostra manera de créixer ha estat la més insostenible de la Unió Europea. No obstant això, el més preocupant és que al costat d'aquesta situació conjuntural perviu el problema -ja crònic- de la manca d'especialització del sector, depenent en excés d'una mà d'obra poc qualificada, de manera que resulta gairebé impossible consolidar qualsevol cultura de la innovació.

COMPARTE